ซึ้งรสพระธรรม ปู อนุวัฒน์ ดารารุ่นใหญ่ ละทางโลกสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ขวัญฤดี ภรรยา – น้องหยดน้ำ ลูกสาว ร่วมอนุโมทนาบุญ

No comments

Powered by Blogger.